Alihan Dze & Saryuna «Mend amar»

0
873

Alihan Dze & Saryuna «Mend amar»

Ulan Ude (2019)

video: Uulzar
music: Heyul
mix: ERHYME

Смотреть на YouTube:

ТЕКСТ

Суглараа манай арадай наадан
Зон олон байна эннэр (ерэ ерэ ерэ ерэ)
Тала дээрэ hалбараа манай наадан
Гал тойроод гарая ехээр (дээр дээр дээр дээр)

Нара зуб тойро энээгуур эсээгуй
Бари бари хоолойн абяа
Суглараа манай арадай наадан
Наадалахаяа гарая

Зурхэн соогоо байhан юумэеэ хаангуйгоор нээе
Энэ наадан суглуулаа бидэнии хамтараад байе
Дээрэ уеын хатар эхилээ аялга хэе
Нара зуб тойро тойро
нара зуб тойро эй

Ёhoл хатар наадан орин дотор утхатайл эй
Бузарлаагуй газар манай арад манай айл эй
Хамтаруулдаг ёhол дайралдаагуй хусэтэй эй
Шэдитэ Хусэ hанаан соомни байhаар ерээ

Мэндэ амар Еохор наадан Еохор наадан Еохор наадан
Хала хала шуhа амилангаа
зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Мэндэ амар Еохор наадан Еохор наадан Еохор наадан
Хала хала шуhа амилангаа
зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Суглараа манай арадай наадан
Зон олон байна эннэр (ерэ ерэ ерэ ерэ)
Тала дээрэ hалбараа манай наадан
Гал тойроод гарая ехээр (дээр дээр дээр дээр)

Нара зуб тойро энээгуур эсээгуй
Бари бари хоолойн абяа
Суглараа манай арадай наадан
Наадалахаяа гарая

Тойро тойро аяар, нэмэнэе угоо
Байhаар нээрээ зандаа, олон хэрэг олдоо

Хэлэ хэлэеэ:
(о-о-о-о-о) бари бари хоолой
(о-о-о-о-о) тойро тойро орой

Заалhaa энэ наадан эзэлбэлэ hанааем
hалгабала ула hалгабала манай утааем
Заалhaa энэ наадан сэбэрлэбэ галаар
Манай тойрог руу ороорой мэндэ амар мэндэ амар мэндэ амар

Мэндэ амар Еохор наадан Еохор наадан Еохор наадан
Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Мэндэ амар Еохор наадан Еохор наадан Еохор наадан
Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Пресс-служба Rap.Mn

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here