Alihan Dze & Saryuna «Tonshit»

0
800

Alihan Dze & Saryuna «Tonshit»

Главный хит 2015 года

Directed by Togmitov Dashi

Hip-Hop, One love, Орда rec., Үзүүртэй зүү

Смотреть на YouTube:

Слушать на SoundCloud:

Текст:

Тоншит, гарара тоншит
Аялга баряд хургара тоншит
Зурхэе дахад, орьсого дуулад, орьсого hанаад
Ганса энэ шинии хугжим байна

Эхилhэн ооруулаа
Эхилhэн дуун тарулулаа
Оринхёр аянсо ороо
Аялга баряд сэдьхлээ олоо
Эндэhэ ерээд энэруу тогтоо
Амисхал гэнтэ болоо шал ондоо
Гудамжын талар ото байнгаа
Зурхэе энэнсо орхио
Саана, наана, зуунуд даана
Хаана таарна тон улод уло, тон энэ ондило

Нэлеэн hана, энэнсом hанаа олон
Хэзээ эхилээвэ хэзээ тогтохоб энэм
Апта уни, бэшэ тогтохо болиhон
hанаамар, гартам дэвтэр, тигээд рек дараhан
Хулеена хунуд энэ хугжим нэнгуй байна зудруу
Улаан-удhо Улаанабатар хуртэр, тет Хух-Хотруу
Хэhэн юмэмнэ юшhа хэhа гардаг ганса true
Hip-hop one love, Orda rec, узууртэ зуу
Гардаггу, хардаггу мэджэ тон
2015 он ондилон, зун долон
Зун долон дахи hэлгэ аяа
Энэ ая олотро, хэды сарhа бэшээд хая
Миний хунууд наана, эндэ зогсоно
Нюргаhамни хаана, бэе туушина
Гарара хулоро тон энэ аяа тоншит
Энэру байна DZE, ARS magic

Тоншит гудамжын ая баяряад
Хотын амисхал нэнсо ороод гараад
Сагаан манан эндэhэ гэнтэ уна
Элдэвынэр хунууд хандана, тигэшhа давтална
Хамагуй хаана ши байнаш сонхонууда тээл
Гудамжын холой DZE, hургуули МХЛ
MPD, VST, ХХЗ
Манай хунууд хуу галзуу тогтогкуй хэзэш
Харже яагад татжен эхилhэн эндэ байна
Ши урдамнэ зогсош
Нээрэ би мэдэугуйб байгаб ямар олон hанаа гардаг
Энэ хугжим бидний хэhэн зарим талаар тархисош
Манай хунууд дээр гара Уhан шендер урдана тургор тараа
Залhа hалаар хэгдэhэн, угэнудо холиhон
Энэ хугжим гудамжаар орин хуно бэдэрhэн

Пресс-служба Rap.Mn

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here